pagtitipon

Magbahagi ng:
Mga Notification
Alisin lahat

Forum - Pagpaparehistro

Sumali sa amin ngayon!

Email *

 Pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang kumpirmasyon sa email na may isang link upang magtakda ng isang bagong password
 Impormasyon sa Pag-login sa Facebook Kapag nag-login ka muna gamit ang pindutan ng Pag-login sa Facebook, kinokolekta namin ang iyong account pampubliko_profile impormasyon na ibinahagi ng Facebook, batay sa iyong mga setting ng privacy. Nakukuha rin namin ang iyong email address upang awtomatikong lumikha ng isang forum account para sa iyo. Kapag nilikha ang iyong account, mag-log in ka sa account na ito at makakatanggap ka ng isang email sa kumpirmasyon.

 

 

 

Magbahagi ng: