pagtitipon

Magbahagi ng:
Mga Notification
Alisin lahat

Malaking problema sa maliliit na tono

   RSS

1
Starter ng paksa

Kamakailan-lamang nakakuha ako ng isang april yang dalawahang kalimba at ang pinakamataas na 4 na mga susi ay napakahirap na hindi nila ito nagaganyak. Sinusubukan kong paluwagin sila sa pamamagitan ng baluktot sa kanila ngunit tila hindi ito nakakatulong. Ano angmagagawa ko?

 

Oo, ang pinakamataas na apat na mga susi ay parang tunog na "buzz" nila minsan, ngunit nakikita kong mas mahirap ang pag-agaw nito at pagwagayway sa mga tono na tila maayos. Kung hindi man, malamang na ibagay mo ang mga tine sa isang paraan na hindi ito matigas haha. Good luck!

Sinubukan din ni Ive ang muling pagbabalik nito at baluktot / pagwagayway sa mga tono na walang epekto sa kasamaang palad

1 Sagot
0

tingnan ang video. Sa kasamaang palad hindi iyon nakatulong sa aking "murang Kalimbas", nanatili ito sa lahat ng Kalimbas.

Kinuha ko ang mga slats at pinadanan ito upang gawing mas makitid, na nagdala ng ilang pagpapabuti.

Dahil nagkaroon ako ng mga Kalimbas mula sa HOKEMA o BOLF, malinis, malinis at maayos ang tunog ko.

 

Pagbati mula kay Saskia

Magbahagi ng: